Δημ. Γούναρη 56, 54635, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310960927